mr ir Jos Pierey
Home
CV
Motivatie
Projecten
Resultaten politiek

 

Van 2010 tot 2014 was ik wethouder in Deventer, met als portefeuille

- Werk en Inkomen 

- Vastgoed en Herstructurering (oude wijken)

- Milieu en Duurzaamheid

 

Wat heb ik bereikt ?

Ik heb samen met mijn 3 medewethouders Deventer door 4 crisisjaren geloodst. We hebben forse financiele ingrepen durven doen, met daarbij steeds de wens om het sociale reputatie van Deventer overeind te houden. We hebben het lef gehad om te zeggen waar het op stond, we hebben de kracht gehad om de noodzakelijke bezuinigingen door de gemeenteraad te loodsen en in de samenleving geaccepteerd te krijgen. In tijden van crisis is een stevig bestuur met kordate bestuurders meer dan ooit nodig. ik ben trost op het resultaat: onze financien kloppen, we hebben alle mogelijkheden benut om de economie te stimuleren. Deventer is klaar voor de toekomst.

Een greep uit andere dingen:

Werk en Inkomen.

Ondanks heel forse bezuinigingen zijn we een sterk en sociaal beleid blijven voeren. De nadruk is op meedoen in de maatschappij, liefst in een betaalde baan. In elk geval niet thuis zitten en je buitengesloten voelen. Wie werk zoekt of recht op bijstand heeft wordt door het nieuwe Deventer Werktalent, door mij opgericht,  aan werk geholpen. Dus de nadruk op mensen aan het werk helpen, niet op de uitkering. En wie in de Sociale Werkvoorziening zit blijft een plek houden bij Sallcon, dat is gestroomlijnd en dat steeds zwarte cijfers schrijft.

Vastgoed en Herstructurering

De vernieuwing van de Rivierenwijk zat van 2005 af helemaal vast. Ik heb in 2010 een herstart georganiseerd met een slimmer, mooier en beter haalbaar plan. Dat is prima gelukt. Op dit moment worden er heel veel nieuwe woningen gebouwd, de vernieuwing van de bottleneck Amstellaan is gerealiseerd, er wordt gebouwd aan een nieuwe school en een nieuw (buurt) "huis van de wijk". En ook het park is helemaal vernieuwd. En dat alles met flinke inbreng van de bewoners, die nu blij zijn met de enorme dynamiek in de wijk.

Ook in Keizerslanden is de laatste jaren fors nieuw gebouwd in Tuindorp, Landsherenkwartier. Ook daar een nieuwe school (Kei 13) en een prachtig park (Zandwetering). In Oranjekwartier is flink geinvesteerd in het opknappen van straten en pleinen.

Met de bouwsector is een akkoord gesloten met het doel om meer goede en betaalbare nieuwe woningen te bouwen. Met succes. Voor de woningen in de Vijfhoek staan mensen zelfs op een wachtlijst. En ook in Wijtenhorst is flink gebouwd. In 2015 wordt begonnen met Steenbrugge waar maar liefst 200 goedkope huurwoningen worden gebouwd. Een huis voor wie dat nodig heeft.

Milieu en Duurzaamheid

Verantwoordelijk zijn voor een ander is ook zorgen voor het milieu. Lastige plannen heb ik aan durven pakken, plannen waar vorige bestuurders niet aan durfden beginnen. Met succes is diftar ingevoerd in Deventer, met een flinke vermindering van de hoeveelheid afval als resultaat. We hebben flinke stappen gezet naar duurzame energie, met de bouw van een aantal windmolens in cooperatief eigendom. Ik heb de aanzet gegeven voor de Deventer Energie Cooperatie. Deventer burgers kunnen mede-eigenaar worden van lokaal opgewekte duurzame (wind en zonne) energie. En we hebben een perfect stimuleringsprogram voor het isoleren van bestaande huizen. We werken hard aan de eerste energieneutrale woonwijk.

Het ecologisch beleid wordt niet meer in het gemeentehuis gemaakt maar samen met burgers en "groene" organisaties.