mr ir Jos Pierey
Home
CV
Motivatie
Projecten
Resultaten politiek

 
2016 -2020 Kronos Solar GmbH

Projectleider/ontwikkelaar. Integraal realiseren van zonneparken, van eerste planidee tot en met start bouw, inclusief communicatie, onderhandelingen, contractvorming en planologische procedures. Zonneparken projectmatig gerealiseerd in onder meer Enschede, Zwolle, Hardenberg, en uitvoeringsgereed in Ommen, Hilvarenbeek.

2010 -2014 Gemeente Deventer

Wethouder. Realiseren van windturbines, als joint venture 25% eigendom van op te richten Deventer Energie Coöperatie. Projectmatig opgezet en zelf aangestuurd.

Wethouder. Invoeren diftar. In een keer van slechtste naar beste afvalscheidende gemeente. Projectmatig opgezte en zelf aangestuurd.

 


2019 -2020 Deventer Energie Coöperatie u.a.
 

Initiatiefnemer en verantwoordelijke voor het projectmatig opzetten van een Duurzaamheidscentrum in Deventer (onbezoldigd, vrijwilligersorganisatie)

2009 -2010 Gemeente Enschede

Projectleider Binnenstad Noord Enschede (noordelijke binnenstad binnen ring, centrumontwikkeling, 1500 woningen) in opdracht gemeente Enschede in samenwerking met corporaties Domijn en De Woonplaats en met Woonzorg Nederland.

2007-2009 Gemeenten Zutphen, Voorts en Brummen, provincie Gelderland

Projectleider IJsselsprong (Ruimte voor de Rivier, verkeersoplossingen, 2000 woningen, natuur) in opdracht gemeenten Zutphen, Voorst en Brummen en provincie Gelderland, in samenwerking met Rijkswaterstaat en Waterschap Veluwe. Bypass IJssel om Zutphen zou groot gebied op slot hebben gezet. Veel problemen met verkeersoverlast. Gezamenlijk Intergemeentelijke Structuurvisie  ontwikkeld die veel meer recht doet aan landschap, op andere manier ruimte geeft aan de rivier en verkeersproblemen oplost. In uitvoering.

2004 -2007 Provincie Overijssel, gemeente Kampen, waterschap Groot Salland

Projectleider IJsseldelta (Ruimte voor de Rivier, Hanzespoorlijn, A50, 6000 woningen, natuur- ontwikkeling) in opdracht gemeenten Zwolle en Kampen en provincie Overijssel, in samenwerking met Rijkswaterstaat en Waterschap Groot Salland.). Ruimte voor Rivier, Hanzespoorlijn, A50, natuur en woningbouw conflicteerden. Een gezamenlijk ontwikkelingsvisie is inmiddels in uitvoering. Voorbeeldproject ontwikkelingsplanologie. 

2001-2004 Gemeente Utrecht

Programmanager en hoofd ontwerpteam knooppunt Utrecht (Station Utrecht Centraal, Winkelcentrum Hoog Catharijne, Jaarbeurs, verkeer, woningbouw, referendum) in opdracht gemeente Utrecht in samenwerking met NS Vastgoed en Cório. Na decennia strijd lukte het om met een referendum de bevolking te betrekken bij de keuze uit een van twee alternatieve plannen. Investering totaal € 3 miljard. Plan in uitvoering.