mr ir Jos Pierey
Home
CV
Motivatie
Projecten consultant
Resultaten politiek

Van 2001 tot 2010 heb ik gewerkt als consultant bij DHV. Daar heb ik me geconcentreerd op complexe

gebiedsontwikkeling, waar veel partijen met tegengestelde belangen bij waren betrokken. In alle geval is het gelukt om partijen te verenigen achter een gezamenlijk plan.

Kernpunt: belangenconflicten omzetten in breed draagvlak, verbinding zoeken op basis van gemeenschappelijke belangen en creatieve oplossingen aandragen als basis voor een gemeenschappelijke visie;

 

2001-2004

Knooppunt Utrecht (Station Utrecht Centraal, Winkelcentrum Hoog Catharijne, Jaarbeurs, verkeer, woningbouw, referendum) in opdracht gemeente Utrecht in samenwerking met NS Vastgoed en Cório. Na decennia strijd lukte het om met een referendum de bevolking te betrekken bij de keuze uit een van twee alternatieve plannen. Investering totaal € 3 miljard. Plan in uitvoering.

2004-2007

IJsseldelta (Ruimte voor de Rivier, Hanzespoorlijn, A50, 6000 woningen, natuur- ontwikkeling) in opdracht gemeenten Zwolle en Kampen en provincie Overijssel, in samenwerking met Rijkswaterstaat en Waterschap Groot Salland.). Ruimte voor Rivier, Hanzespoorlijn, A50, natuur en woiningbouw conflicteerden. Een gezamenlijk ontwikkelingsvisie is inmiddels in uitoering. Voorbeeldproject ontwikkelingsplanologie. 

2007-2009

IJsselsprong (Ruimte voor de Rivier, verkeersoplossingen, 2000 woningen, natuur) in opdracht gemeenten Zutphen, Voorst en Brummen en provincie Gelderland, in samenwerking met Rijkswaterstaat en Waterschap Veluwe. Bypass Ijssel om Zutphen zou groot gebied op slot hebben gezet. Veel problemen met verkeersoverlast. Gezamenlijk Intergemeentelijke Structuurvisie  ontwikkeld die veel meer recht doet aan landschap, op andere manier ruimte geeft aan de rivier en verkeersproblemen oplost. In uitvoering.

2009-2010

Enschede (noordelijke binnenstad binnen ring, centrumontwikkeling, 1500 woningen) in opdracht gemeente Enschede in samenwerking met corporaties Domijn en De Woonplaats en met Woonzorg Nederland. Door crisis slechts gedeeltelijk in uitvoering.