mr ir Jos Pierey
Home
CV
Motivatie
Projecten consultant
Resultaten politiek

Welkom op mijn website. 

Op de pagina's hierna een korte kennismaking.

In drie verschillende rollen heb ik voor de publieke zaak gewerkt. In de laatste 10 jaar als politicus/wethouder in Deventer (99.000 inwoners). Daarvoor als consultant, en in directiefuncties als ambtenaar.

De rode draad is participatie. Als consultant heb ik in de praktijk laten zien dat ik heftige belangentegenstellingen kan overbruggen, en mensen kan verenigen achter één idee of plan. Die vaardigheid heb ik als wethouder in Deventer goed kunnen gebruiken. Ik heb het lef gehad lastige onderwerpen aan te pakken, en was niet bang om knopen door te hakken. Maar dan wel steeds in nauw contact met de burgers, en met de vaardigheid om draagvalk te verdienen.

Ik ben heel dankbaar dat de Deventer bevolking me heeft gekozen tot beste politicus 2010-2014.

In 2015-2016 heb ik de ombudsfunctie in Enschede opgezet. Dat is actueel in het licht van veel problemen rond de decentralisaties; de praktijk van de participatiesamenleving is heel wat weerbarstiger dan de mooie verhalen doen geloven.

En daarnaast ben ik ook bestuurder van het waterschap Drents Overijsselde Delta (Zwolle), commissaris bij Woningstichting Eigen Bouw (Deventer), en onbezoldigd bestuurslid van de Voedselbank Deventer. 

Ik blijf dus bezig voor de publieke zaak, want daar voel ik me het meest toe gemotiveerd

Jos Pierey

klik voor twitter 

klik voor linkedin